Isikuandmete töötlemine

Written by Rain on Tuesday January 7, 2020

Talvepäevade korraldamise jaoks on meil vaja koostada osalejate nimekiri veendumaks, et igal osalejal on olemas magamiskoht, arvestada erivajaduste- ja soovidega ning teadmaks inimeste hulka, et kõigile jaguks süüa, kohti töötubades ning ruumi ürituse toimumise paigas.


Üldised põhimõtted
Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel lähtutakse mõistlikkuse printsiibist. See tähendab, et andmeid kogutakse ja töödeldakse, kui see on vajalik.
 

Isikuandmed

Registreerumisvormis kogutud andmeid säilitatakse ka pärast talvepäevade toimumist. Ligipääs registreerumisvormi andmetele on asjassepuutuvatel Talvepäevade meeskonna liikmetel.


Pildid ja videod
Talvepäevade ja Plussmeedia poolt tehtud pildid ning videod säilitatakse ning neid jagatakse hiljem Talvepäevade osalistega.