Jumalakasupüüdlik

Jumalakasupüüdlik - huvitav sõna. Arvatavasti ei ole sa seda varem kohanud. Loe mitu korda ja pane rõhkusid erinevatesse kohtadesse ja siis võid aimata kui huvitav teema seekordsetel talvepäevadel lahtimõtestamisele tuleb.

Enne kui edasi lugema hakkad täida eelnevat soovitust.

Nüüd siis meie mõtted, millest selline pealkiri võiks rääkida. Kasumile suunatud maailmas mõtlemegi sellelaadisliselt, kuidas see maailm meid õpetab. Kasu tundub peituvat suuresoas materjaalsetes väärtustes ja ka selles, et keegi mind ei piiraks. Paulus õpetab meid 1Kr 6:12 „Mulle on kõik lubatud!” - Siiski kõigest ei ole kasu. „Mulle on kõik lubatud!” - Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle! Ja 1Kr 10:23 toodud samalaadiline mõtisklus lõpeb - Siiski kõik ei ehita kogudust. Kuid milles peitub siis Jumalasse uskumise kasu. Miks ma pean uskuma? Sellelaadilisi küsimusi esitatakse sageli. Kui sa oled alustanud usuteed võib vahel endalgi tulla sellist mõtet, mis sellest kasu on. Kunagi nõukogude ajal küsis kooliõpetaja väikselt poisilt, kes oli pühapäeval kirikus käinud: „Mis sa sinna läksid, mis kasu sa said? Kas sulle rublat anti?“ Väike poiss jäi väga nõutuks, sest raha ta ei olnud sealt küll saanud, kas on mõtet järgmine kord minnagi.

Millist kasu ma saan Jumalast? Seda küsimust tahame arutada ja selgitada endale nendel talvepäevadel.

Registreerida saab alates 06.01 siin